Link Arkitektur: Blant de fremste

Link Arkitektur er et av Skandinavias fremste arkitektkontorer, både hva gjelder antall gjennomførte prosjekter, ansatte og omsetning. Selskapet har kontorer i Danmark, Sverige og Norge, og 500 ansatte som består av et tverrfaglig team hvis forretningsmodell er å skape verdi for kunde og samfunn, og støtte opp om en bærekraftig samfunnsutvikling.

Med femten kontorer spredt rundt om i hele Skandinavia, søker de å være geografisk nær kunden. Dette gjør at selskapet har lokalkunnskaper som kommer kunden til gode, enten det gjelder plan, landskap, industri, urbanisme, arkitektytelser, interiør eller produktdesign.

Oppkjøp av Aarhus Arkitekterne A/S

Link Arkitektur utfører store og små prosjekter innen alle felt: Industri, bolig, næringsbygg, by- og stedsutvikling, samferdsel, idrettsanlegg, offentlige bygg, kulturbygg, utdanning, samt helse og omsorg. Sistnevnte er spesielt takket være oppkjøpet av Aarhus Arkitekterne A/S i 2016, som har spesialkompetanse på området i hele Skandinavia. Med oppkjøpet fikk Link 90 nye ansatte i staben. Det nyoppkjøpte selskapet ble underlagt Link Arkitektur, og har kontorer i Århus og København. Teamene er samkjørte og arbeider etter samme modell om bærekraftig arkitektur med fleksible og universelle løsninger, som besørges av et tverrfaglig team.

Bærekraftig arkitektur

Bærekraftig arkitektur handler om miljøvennlige valg. Det legges vekt på hvordan bygget skal fungere i lokalmiljøet og hvilke avtrykk det gjør i det globale miljøet. Arkitekturen skal dekke denne generasjonens behov, og samtidig være levedyktig for videre generasjoner. Her kommer en balanse inn, mellom økonomisk vekt, miljø og sosial bærekraft. Under prosjektutviklingen analyseres beliggenhet, utforming og detaljer som påvirker energiforbruk og klimagassutslipp. Det legges også vekt på naturglede, skjerming mot vær og vind, bruk av kollektivtrafikk og bevegelsesfrihet for myke trafikanter. Link Arkitektur arbeider med miljøsertifiseringsverktøy som Miljøbygg, BREEAM og LEED, som garanterer alle miljøkrav.

Økonomisk og sosial arkitektur

I økonomisk arkitekturprosjektering legges det vekt på hvordan byggeprosjektet påvirker økonomien til samfunnet, forbrukerne og utbyggeren. Ressursbruken minimaliseres med arealeffektive og fleksible løsninger, der det foruten bokomfort også legges vekt på næring og mulighetene for bærekraftig økonomisk vekst. Det skal være minst mulig drifts- og vedlikeholdsutgifter, og resultatet skal tåle mange års bruk. Den sosiale biten omfatter arkitekturens påvirkning på mennesker, der det skal skapes trygge og behagelige rom for sosialt samvær, mangfold og tilgjengelighet. Her skal det være godt lys, akustikk, utsikt, frisk luft og behagelig temperatur, noe som stimulerer sanser og vekker gode følelser.

Årets skolebygg i 2019

Link Arkitektur vant prisen «Årets Skolebygg 2019» for Bjørlien Skole. Under prisutdelingen fremhevet teamleder Heidi Sommerstad det tette samarbeidet med Vestby kommune, Multiconsult og AF-Gruppen i utføringen av prosjektet. Cadi AS’ fremragende jobb med inventar, materialer, fargesetting og overflater ble også fremhevet. De er veldig stolte av prisen som Spetalen Skole vant i fjor. Link Arkitektur søker å skape fremtidsrettede læremiljøer med bærekraft, og det jobbes systematisk med LINK KOMPASS® som muliggjør et målrettet fokus på miljøaspekter for gode læremiljøer. De håper med dette at de kan bidra til å etablere en ny standard for fremtidige skolebygg.

Nytt psykiatribygg i Tønsberg

Psykiatribygget ved Sykehuset i Vestfold er et av Link arkitekturs nyeste prosjekter, med «helende» arkitektur, landskap og interiør, noe som skal motivere pasienten i rehabiliteringsprosessen. Bygget er på 12 000 kvadratmeter, og består av kontorer og poliklinikk, samt et høysikkerhets sengebygg for femti pasienter. Det er også anlagt en terapihage, åpent atrium og takhage for alderspsykiatrien. Sykehusbygget er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset i Vestfold (SiV), CURA-gruppen og Skanska. CURA-gruppen står for detaljprosjektering og oppfølging i byggetid, og omfatter et tverrfaglig team fra Link Arkitektur, Bølgeblikk Arkitekter, Multiconsult og Erichsen & Horgen.