Sweco | Kvalitet fra A til Å

Sweco er resultatet av en fusjon mellom flere ulike konsulentselskaper, og tilbyr rådgivningstjenester innen mange områder. Selskapets mål er blant annet å stå for effektiv infrastruktur og sørge for tilgang til strøm og rent vann. Sweco kombinerer estetikk, miljø, teknikk og økonomi, og er fremtidsrettet i sitt arbeid. Konsernet har sitt hovedkontor i Stockholm, og er å finne i femten forskjellige land, Norge inkludert. Sweco i Norge, med sine om lag 1 600 medarbeidere, driver med rådgivning innen ulike områder, deriblant vann og miljø, prosjektadministrasjon, tekniske installasjoner og energi.

Med fokus på fremtiden

Fremtiden, med dens utfordringer og nye behov, har alltid vært en hjertesak for Sweco. De er bevisste på at den nære fremtids infrastruktur vil være annerledes fra i dag, og at samfunnet alltid vil være i kontinuerlig endring. Konsernets oppgave er således å tenke fremover, noe kunder legger merke til når de mottar rådgivning. Siden Sweco har vært virksomme helt siden 1889, har de kunnet følge med på samfunnsutviklingen i sanntid, og kan dermed betrygge kunder med å ha den rette erfaringen for å kunne gi den best mulige konsultasjonen.

Bærekraftighet

Når det kommer til planlegging av fremtidens samfunn med alt det innebærer av infrastruktur, sier det seg selv at høy kvalitet er alfa og omega. Sweco har som mål at tjenestene de tilbyr innen ingeniør-, arkitektur- og miljøfag skal gjenspeile dette. I over 70 land rundt om i verden har konsernet satt sitt preg, og bærekraftige bygg er blant det som står på agendaen for å oppnå nevnte mål om effektivitet innen infrastruktur samt rent vann og strøm. Forventninger som kunder knytter til slikt arbeid, er selskapet fullt klar over.

Kunder har høye forventninger til Sweco

Sweco har en årlig omsetning på ca. 15,44 milliarder norske kroner, og er et ledende rådgivende ingeniørselskap i Europa. Selskapet er mer enn klart for å ta imot kunder med høye forventninger, og garanterer å levere den rette kompetansen kundene trenger. Ingen utfordring er hverken for stor eller for liten for Sweco, og de er beredt på å løse enhver oppgave. Når det kommer til rådgivning tar de sikte på å forstå kunders behov på en adekvat måte, og de har et ønske om å være den perfekte samarbeidspartner.

Et mål om å være i forkant

Om fremtiden er fjern eller nær handler om perspektiv, og for Sweco sin del er den bare rett rundt hjørnet. I skrivende stund, og for øvrig til enhver tid, er utallige prosjekter på gang. Som et eksempel på den fremtidsrettede tenkningen, holder trafikkingeniører nå på med en t-banelinje som om ti år skal kunne gjøre det mulig for tusenvis av mennesker å reise kollektivt. I tillegg arbeider byggingeniører med et sykehus som vil være klart til å ta imot pasienter innen fem år. For Sweco handler det om å være i forkant.

Desentralisert forretningsmodell

Sweco er først og fremst kundefokusert, og ønsker å møte kundene akkurat der de er. Lokalt nærvær og lokalt forankret ekspertise tas alltid høyde for, og dette har hjulpet konsernet med å bli såpass internasjonalt anerkjent. Som nevnt er de aktive flere ulike steder i verden, og de har sju primære forretningsområder: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederland, Vest-Europa og Sentral-Europa. Bare i Norge finnes det tre divisjoner: Energi, bygg og infrastruktur, og samlet betegner disse 13 forskjellige tjenesteområder. Sweco Norge har kontorer over hele landet, inkludert et på Svalbard.